Logo

Анатомия и функция на гръдните мускули

Post Thumbnail

Преди да започнем да работим за дадена мускулна група ние трябва да познаваме добре нейната анатомия и функция. Познанията за всичките анатомични и функционални особености на мускулите ще ни дадат възможност правилно да подберем упражненията, с които бързо и безопасно да напреднем.

В поредица от кратки и написани на лесно смилаем език статии ще разясня какво представлява и как работи всеки един от мускулите, които интересуват всички фитнес маниаци.

Започваме с мускулите на туловището, които се разделят на мускули на гърдите, мускули на гърба, мускули на коремната стена.

В първата статия от поредицата „Anatomy Lessons“ ще разгледаме мускулите на гърдите.
Те се делят на повърхностни мускули на гърдите, движещи раменния пояс и мишницата и собствени мускули на гръдния кош. Нека разгледаме всеки един от тях по отделно:

Голям гръден мускул (m. pectoralis major).

В зависимост от началните залавни места големият гръден мускул се разделя на три части:


– Ключична (pars clavicularis) – Тази част от мускула в бодибилдинга е позната като горни гърди. Започва от сътрешната трета на ключицата. Извършва следните движения:

– Гръдно-ребрена (pars sternocostalis) – започва от гръдната кост и прилежащите към нея ребрени хрущяли

– Коремна (pars abdominalis) – започва от правия коремен мускул

Големият гръден мускул завършва на гребена на голямото изпъкване на раменната кост. Функцията му е при отпусната ръка е да привежда и върти навътре мишницата, ключичната част сгъва в раменната става до 90 градуса. При повдигната ръка мускулът я сваля надолу със сила, а при фиксирана ръка тегли тялото към нея.

Малък гръден мускул (m. pectoralis minor)

Малкият гръден мускул се намира под големия гръден мускул, като започва от третото, четвъртото и петото ребро и завършва на лопатката. Мускулът тегли ставния ъгъл на лопатката надолу.

Преден зъбчат мускул (m. serratus anterior)

Предния зъбчат мускул започва от първите осем-девет ребра. минава между лопатката и гръдния кош и завършва на вътрешнаия ръб на лопатката като по-голяма част от зъбците завършват в областа на долния и ъгъл. Теглейки долния ъгъл позволява на ръката да се издигне до вертикално положение.

Подключичен мускул (m. subclavius)

Подключичния мускул е много малък и е разположен между първото ребро и ключицата. Функцията му е да тегли ключицата надолу.

Поради различното разположение на мускулните фибри в гръдния мускул тренировките за него трябва да включват вариации от упражнения натоварващи го под различни ъгли. В статията „Как да развием масивни и добре оформени гръдни мускули“ ще поговорим именно за това, кои са видовете слаби звена и какви упражнения да подберем спрямо тях.

. . .