Logo

Анатомия на мускулите на гърба

Post Thumbnail

С първата статия, която беше на тема „Анатомия на гръдните мускули“ започнахме да разглеждаме мускулите на раменния пояс. Тяхната група се състои от мускулите на гърдите, тези на гърба и рамото. След като обхванем тези три мускулни групи ще преминем и към собствените мускули на раменния пояс. Но сега, нека се фокусираме върху втората мускулна група, а именно гърба.

Мускулите на гърба се разделят на две основни групи – повърхностни (тези намиращи се непосредствено под кожата) и дълбоки (намиращи се под повърхностните мускули).

В бодибилдинга интерес представляват повърхностните мускулни групи за това ще насоча вниманието ви към тях.

Към тези мускули спадат: трапецовидния мускул, широкия гръбен мускул, ромбовидните мускули и еректор спине (така наречените рибици) които минава по целия гръбнак. Нека да разгледаме всеки един от тях по отделно.

Трапецовиден мускул (M. trapezius).

Трапецовидните мускули са два еднакви по форма и функция мускула разположени от двете страни на гръбначния стълб. Те започват от тилната кост, бодилнковите израстъци на шийните и гръдните прешлени. Завършват на дъгата образувана от външната трета на ключиците, рамената кост и гребена на лопатките. В зависимост от разположението на мускулните влакна в този мускул, той може да бъде разделен на три части:

– Горна част – тегли раменния пояс нагоре, а когато раменния пояс е фиксиран наклонява главата назад ако се съкратят едновременно двата мускула или накланя главата в страни ако се съкрати само единият мускул.

– Средна – тегли лопатките към гръбначния стълб.

– Долна част – тегли раменния пояс надолу.

Широк гръбен мускул (М. latissimus dorsi)

Широкия гръбен мускул е един от най-големите мускули в човешкото тяло. Също както при трапецовидния мускул и тук мускулите са два, които са разположени от двете страни на гръбначния стълб. Мускула започва захващайки се за бодилковите израстъци на долните гръдни прешлени, като се разполага под трапецовидния мускул, от бодилковите израстъци на поясните прешлени и гръдно-поясната фасция, от средния гребен на кръстната кост и с няколко зъбеца от последните ребра. Влакната му са насочени външно и нагоре, усукват се и завършват захващайки се на гребена на малкото изпъкване на мишничната кост. Функцията на мускула е събиране, вътрешна ротация и екстензия в раменната става. При повдигната ръка нагоре я сваля със сила, а при фиксирана ръка тегли тялото към нея.

Малък и голям ромбовиден мускул (М. romboideus minor, М. romboideus major)

Започват от бодилковите израстъци на последните два шийни прешлени и първите четири гръдни, и завършват на средния ръб на лопатката. Теглят лопатката леко нагоре и към гръбначния стълб.

Мускул изправящ гърба (М. erector spinae)

Мускула изправящ гърба или така наречените рибици започват с голямо и здраво сухожилие от кръста, хълбочния гребен, бодилестите израстъци на поясните и 11ти и 12ти гръдни прешлен. Мускула започва с един общ мускул и на нивото на горните поясни прешлени се разделя на три части:

мускули на гърба

М. iliocostalis – най-външната част, която при двустранно съкращение изправя гръбначния стълб. При фиксиран гръбначен стълб шийната част дърпа ребрата нагоре, а поясната надолу. При едностранно съкращение накланя гръбначния стълб на страната на мускула.

М. longissimus – средната мускулна лента, която при съкращение в гръдната и шийната част изправя гръбначния стълб и го наклонява в страни. Частта при главата при двойно съкращение накланя главата назад, а при едностранно наклонява и завърта главата в посоката на съкратения мускул.

М. spinalis – бодлестият мускул се намира най-близо до гръбначния стълб. При двустранно съкращение той изправя гръбначния стълб, а при едностранно го наклонява към страната на съкратения мускул.

Общото действие на целия мускул е при двустранно съкращение да поддържа вертикално гръбначния стълб, а при едностранно да го наклонява и завърта на страната на съкратения мускул.

. . .